blog

<strong>Pethau hwyliog i’w gwneud yng Nghaerdydd gyda’r Plant dros y Pasg hwn</strong>

Pethau hwyliog i’w gwneud yng Nghaerdydd gyda’r Plant dros y Pasg hwn

Oes angen rhai syniadau arnoch chi i gadw’r plant yn brysur yn ystod Gwyliau’r Pasg?  Darganfod beth sy’ ‘mlaen i blant yng Nghaerdydd y Pasg hwn!

Er mwyn helpu teuluoedd i wneud y gorau o’u gwyliau Pasg, dyma ambell syniad gan Maethu Cymru Caerdydd er mwyn helpu i gadw’r plant yn ddiddig, heb dorri’r banc.

Rydym wedi dod o hyd i lwyth o ddigwyddiadau hwyliog dros y gwyliau y bydd y plant – a’ch waled – wrth eu bodd â nhw. O opsiynau dan do i’r awyr agored anhygoel, bydd digon o hwyl i’w gael i bawb y Pasg hwn yng Nghaerdydd.

Ewch am dro yn y gwyllt yng Nghanolfan y Ddraig Goch

Rhwng 30 Mawrth a 16 Ebrill, bydd Llwybr Saffari’r Gwanwyn am ddim yn cynnwys sioe o anifeiliaid gwyllt yn ymddangos dan do yng Nghanolfan y Ddraig Goch. Gwahoddir anturiaethwyr ifanc a theuluoedd i ddod o hyd i’r holl gerfluniau gwair wrth gasglu pob un o’r llythrennau ar hyd y daith. Ar ôl canfod pob un o’r chwe llythyren, bydd angen wedyn eu gosod yn eu trefn i sillafu gair dirgel!

Yna gall dyfalwyr cywir yr her sganio unrhyw un o’r codau QR ar y cerfluniau i gyflwyno eu hateb a chael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill diwrnod i’r teulu yng Nghanolfan y Ddraig Goch. Ynghyd â chwilio’r anifeiliaid anhygoel, tynnu hunlun a mwynhau’r ffeithiau hynod ddiddorol, bydd digon o leoedd hefyd i’w harchwilio y tu mewn i’r Ganolfan, gyda’r atyniadau a’r bwytai gorau i gadw’r teulu cyfan yn ddiddan. Dysgwch fwy yma.

Hwyl y gwyliau yng Nghastell Caerdydd

Diddanwch y teulu a mwynhau’r atyniad, ‘Black Tower Tales’ sy’n dod â chyfnod cythryblus o hanes Cymru’n fyw, lle byddwch yn darganfod hanes brwydr ganoloesol yr arwr Cymreig lleol Llywelyn Bren yn erbyn Siryf gormesol Morgannwg. 

Gellir prynu Black Tour Tales yn y Swyddfa Docynnau gyda thocyn Mynediad Cyffredinol.  Mwy o wybodaeth yma.

Diwrnod allan yn Techniquest

Fe welwch bob math o beiriannau anhygoel a dyfeisiau chwilfrydig i’w harchwilio, gyda dros 100 o arddangosion ymarferol wedi’u gosod ar draws dau lawr.

Gallwch ychwanegu’r gweithgareddau ychwanegol hyn at eich ymweliad hefyd, ar gyfer plant 7+ oed: ewch ar Daith Sêr ar draws yr alaeth gan fynd i blanedau a chytserau sy’n flynyddoedd golau i ffwrdd o’n byd cartref sy’n edrych fel dot glas bach; neu cadwch le ar weithdy Gwyddoniaeth Rocedi yn y Lab KLA a gwella eich gwybodaeth am y gofod i lefel stratosfferig!

Mae sesiynau gwyliau yn tueddu i lenwi’n gyflym, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw lle ymlaen llaw yma.

Llwybr Darganfod Dino Bricklive

Paratowch i sianelu’ch paleontolegydd mewnol wrth i 15 o ddinosoriaid, wedi’u hadeiladu allan o hanner miliwn o frics tegan, ddod i ganol dinas Caerdydd y Pasg hwn. Ymysg y creaduriaid cyn hanesyddol enfawr sy’n cyrraedd Dewi Sant Caerdydd rhwng 3 a 16 Ebrill 2023, bydd Parasaurolophws 7 troedfedd o daldra wedi’i wneud o 113,625 o frics a Velociraptor 12 troedfedd o hyd allan o 46,352 o frics.

Mae Llwybr Darganfod Dino BRICKLIVE am ddim – yn ddewis delfrydol i deuluoedd â phlant 4-12 oed gan gynnig profiad rhyngweithiol a fydd yn swyno ac yn gadael i ymwelwyr fwrw golwg agos ar ddeinosoriaid wrth ddysgu ffeithiau hynod ddiddorol amdanynt. Dysgwch fwy yma.

Ewch i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan yw atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru ers blynyddoedd lawer.  Mae gan yr amgueddfa hon le arbennig yng nghalonnau pobl Cymru gan mai amgueddfa’r bobl yw hi, lle gallwch archwilio hanes gyda’ch gilydd drwy fywydau bob dydd pobl.

Cewch weld sut bu pobl Cymru yn byw, yn gweithio ac yn hamddena.  Mae’r adeiladau sydd wedi’u hail-godi yn cynnwys ffermdai, rhes o fythynnod gweithwyr haearn, eglwys ganoloesol, ysgol Fictoraidd, capel a Sefydliad y Gweithwyr hyfryd lle gallwch fynd i mewn iddynt a chael crwydo. Mwy o wybodaeth yma.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.