maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Yng Nghaerdydd, mae llwyddiant maethu yn wahanol i bob teulu. Ond y prif gynhwysion yw cysylltiad, hapusrwydd a sefydlogrwydd.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Dewch i glywed sut beth yw maethu gan y rheini sy’n gwneud hynny orau: ein gofalwyr maeth anhygoel ac ymroddedig.

Rydyn ni gyda’n holl ofalwyr maeth drwy gydol eu taith faethu yng Nghaerdydd. Rydyn ni’n cynnig arweiniad a chymorth ac yn dathlu’r holl fuddugoliaethau bychain. Mae rhai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd fwyaf ar gael yma.

Two adults and two children walking in the woods

jeevan a carole

Mae’r pâr priod Jeevan a Carole yn ofalwyr maeth yng Nghaerdydd, ac wedi bod yn...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.