maethu yng nghaerdydd

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng nghaerdydd

Ni yw Maethu Cymru Caerdydd, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

 

Gyda’n gilydd, gallwn greu dyfodol gwell i blant lleol.

Rôl Maethu Cymru Caerdydd yw cynorthwyo plant a phobl ifanc wrth wraidd y gymuned.

Cysylltwch â thîm Maethu Cymru Caerdydd heddiw.

 

Foster wales cardiff event banner in library

digwyddiadau maethu caerdydd

cwrdd â thîm maethu cymru Caerdydd

Cwrdd â thîm maethu cymru Caerdydd yn ein digwyddiadau maethu sydd i ddod yng nghaerdydd

digwyddiadau maethu caerdydd

Sut mae'n gweithio

Mae dechrau’r daith i ddod yn ofalwr maeth yn haws nag rydych efallai’n ei feddwl.

pam maethu gyda ni?

A family enjoying a good time by the river

Cefnogaeth a gwobrwyon

Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd drwy eich taith. O hyfforddiant, cyngor a chael sgwrs, rydym yma i chi. Bob amser.

Agreement icon

y gymuned faethu

Training icon

dysgu a datblygu

Discussion icon

cefnogaeth

pam maethu gyda ni?

Rôl Maethu Cymru Caerdydd yw rhoi cymorth i blant a phobl ifanc yng nghalon ein cymuned.

Gyda’n gilydd gallwn ni greu dyfodol gwell i blant lleol. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cymorth pwrpasol ac adnoddau ariannol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu yn ei olygu gan ofalwyr maeth yng Nghaerdydd.

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

Mae bod yn ofalwr maeth yng Nghaerdydd yn llawer haws nag yr ydych chi’n ei dybio. Gallech chi ddechrau arni heddiw.

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.