maethu yng nghaerdydd

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng nghaerdydd

Rydyn ni’n credu mewn creu dyfodol gwell i blant drwy gydweithio a rhannu gwybodaeth.

Ni yw Maethu Cymru Caerdydd, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Foster wales cardiff event banner in library

digwyddiadau maethu caerdydd

cwrdd â thîm maethu cymru Caerdydd

Cwrdd â thîm maethu cymru Caerdydd yn ein digwyddiadau maethu sydd i ddod yng nghaerdydd

digwyddiadau maethu caerdydd

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu yn ei olygu gan ofalwyr maeth yng Nghaerdydd.

meddwl am faethu? dysgu mwy:

A young boy and an adult are putting pizza in the oven
pwy all faethu?

Rydyn ni’n falch o’n hamrywiaeth. Mae unrhyw un yn gallu maethu os ydyn nhw eisiau gwneud gwahaniaeth.

dysgwych mwy
A young girl and a young boy smile as they chat in the garden
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu’n gweithio? Ydy maethu’n iawn i chi? Mae mwy o wybodaeth yma.

dysgwych mwy

pam maethu gyda ni?

Rôl Maethu Cymru Caerdydd yw rhoi cymorth i blant a phobl ifanc yng nghalon ein cymuned.

Gyda’n gilydd gallwn ni greu dyfodol gwell i blant lleol. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cymorth pwrpasol ac adnoddau ariannol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Mae maethu yn gofyn am ymrwymiad. Mae’n heriol. Ond mae’n rhoi boddhad mawr – mwy nag y gallech chi ei ddychmygu. Yma, cewch wybod sut i gymryd y camau nesaf.

A young boy and a young girl are playing football in the garden
y broses

Mae pob taith faethu yn dechrau yma. Dysgwch sut mae’r broses faethu’n gweithio yng Nghaerdydd.

dysgwych mwy
A family enjoying a good time by the river
cymorth a manteision

Byddwn ni wastad yma i’ch cefnogi chi, ac i gefnogi’r rheini sydd yn eich gofal.

dysgwych mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

Mae bod yn ofalwr maeth yng Nghaerdydd yn llawer haws nag yr ydych chi’n ei dybio. Gallech chi ddechrau arni heddiw.

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.