contact

Cysylltwch a ni

contact us today

If you’re looking to request an information pack, ask a question or make the first step to becoming a foster carer, we’re here to help. Simply fill out the form below and a member of our dedicated team will be in touch with you shortly.

By contacting our team at Cardiff, there’s absolutely no obligation to commit, our team is here to help you decide if fostering is right for you.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni

  • Cyngor Caerdydd yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

cysylltwch maethu cymru nghaerdydd

Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
Call 029 2087 3797

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon