blog

Ein Cartref Cariadus: Gofalwyr Maeth LHDTC+

Gyda gofal maeth, yr hyn sydd bwysicaf yw darparu cartref diogel a gofalgar i blant sydd ei angen. Nid yw eich cyfeiriadedd rhywiol yn newid eich gallu i gynnig cariad, cefnogaeth a sefydlogrwydd. P’un ag ydych yn LHDTC+ neu beidio, yr hyn sy’n cyfrif yw creu amgylchedd cadarnhaol lle gall plant dyfu a ffynnu. Yr hyn sy’n bwysig yw’r cariad a’r gofal rydych chi’n ei ddarparu, waeth pwy ydych chi.


Fe wnaethon ni gwrdd â Claire a Heather, cwpl o’r un rhyw a oedd â’u amheuon cyn archwilio’r llwybr maethu oherwydd eu rhywioldeb ond sydd wedi cael eu croesawu i’r tîm ac wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau plant.

Os yw darllen stori Claire a Heather wedi eich annog i ystyried dod yn ofalwr maeth, yna bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych.


Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd, Cymru? Anfonwch neges atom, a byddwn yn ymateb i chi cyn gynted ag y gallwn.


Os ydych yn byw yng Nghymru, ewch i wefan Maethu Cymru lle gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth a chysylltu â gwasanaeth eich awdurdod lleol.

Story Time

Stories From Our Carers